Rozšířené vyhledávání

Pouze LastMinute

Nacházíte se zde: Erika Tour > Všeobecné informace

Všeobecné informace

Poskytované služby a jejich rozsah jsou určeny textem tohoto katalogu - viz podrobný rozpis programu, ceny u jednotlivých termínů a trasy. Jestliže nejsou vstupy konkrétně vyjmenovány v kolonce „Cena obsahuje“, potom nejsou v ceně zahrnuty. Další dodatečné a podrobné informace o službách nad rámec katalogové nabídky je možno vyžádat ve všech prodejních místech.

Povinné pojištění CK dle zákona č.159/1999 Sb. u Generali Pojišťovny, a. s. Všechny uvedené programy splňují náležitosti pojištění zájezdu dle výše uvedeného zákona.

Minimální počet účastníků zájezdu nutný pro jeho realizaci je stanoven následovně: autokarové zájezdy - 33 osob, letecké zájezdy - 15 - 25 osob.

Vymezení programu zájezdu a rozsahu služeb je uvedeno v popisu jednotlivých zájezdů. Tato specifikace je doplňkem cestovní smlouvy (přihlášky) uzavřené při objednávce (knihování) zájezdu. Předpokládaná výše vstupů do jednotlivých objektů a doporučené kapesné u jednotlivých zájezdů bude součástí odbavení zájezdů. Řádně si, prosíme, prostudujte podmínky CK.