Rozšířené vyhledávání

Pouze LastMinute

Nacházíte se zde: Erika Tour > Odjezdová místa na poznávací zájezdy

Odjezdová místa na poznávací zájezdy

Při našich autokarových zájezdech nabízíme řadu odjezdových míst. U poznávacích zájezdů to jsou: Semily, Jilemnice, Turnov, Jičín, Mladá Boleslav, Praha, Vrchlabí, Hradec Králové, Pardubice, Liberec, Jablonec nad Nisou, dále u zájezdů směřujících na jih Jihlava, Brno, Znojmo, na sever Teplice, na západ Plzeň a další místa ve směru od Prahy na Rozvadov. Další místa nástupů lze zjistit na našich prodejních místech a odvíjejí se od programu a přihlášených osob. Obzvláště pro menší skupiny osob je možné zajistit nástup i v dalších místech (za příplatek jestliže se bude lišit od trasy zájezdu). Pro svozy minimální počet 4 osoby.

DOPLŇUJÍCÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K DOPRAVĚ - NÁSTUPNÍ MÍSTA - SVOZY
Doprava je realizována autobusy či mikrobusy podle přihlášeného počtu účastníků. Při našich autokarových zájezdech nabízíme řadu odjezdových míst. Základní odjezdová místa bez příplatku jsou:
- do západní a jižní Evropy: Semily, Turnov (Jičín), Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Praha, Plzeň
+ další nástupní místa s příplatkem na svoz: Liberec 120 Kč, Jablonec nad Nisou 100 Kč, Jilemnice 100 Kč, Vrchlabí 120 Kč, Hradec Králové 200 Kč, Tanvald 100 Kč, Harrachov 150 Kč, Rokytnice n.J. 150 Kč, Trutnov 300 Kč, Náchod 350 Kč, Brno 400 Kč, Olomouc 400 Kč, Ostrava 490 Kč
- do východní Evropy: Semily, Jičín, Hradec Králové, Litomyšl, Svitavy, Brno
+ další nástupní místa s příplatkem na svoz: Liberec 120 Kč, Jablonec nad Nisou 100 Kč, Jilemnice 100 Kč, Vrchlabí 120 Kč, Tanvald 100 Kč, Harrachov 150 Kč, Rokytnice n.J. 150 Kč, Mnichovo Hradiště 120 Kč, Mladá Boleslav 150 Kč, Praha 280 Kč, Trutnov 300 Kč, Náchod 350 Kč, Olomouc 400 Kč, Ostrava 490 Kč
- do severní Evropy: Semily, Turnov, Jičín, Harrachov
+ další nástupní místa s příplatkem na svoz: Liberec 120 Kč, Jablonec nad Nisou 100 Kč, Jilemnice 100 Kč, Vrchlabí 120 Kč, Tanvald 100 Kč, Rokytnice n.J. 150 Kč, Mnichovo Hradiště 120 Kč, Mladá Boleslav 150 Kč, Praha 280 Kč, Trutnov 300 Kč, Náchod 350 Kč, Brno 500 Kč, Olomouc 400 Kč, Ostrava 490 Kč
CK si vyhrazuje právo změnit ceny tarifů v případě změny ceny pohonných hmot o více jak 10%. Byly kalkulovány na základě cen pohonných hmot v době tisku katalogu. Minimální počet účastníků na realizaci svozu jsou 4, při vzdálenostinad 100 km od Semil 6 míst. V zájmu bezpečnosti a rentability si CK vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých míst osobními automobily, mikrobusy, speciálními autobusy, popř. hromadnou dopravou. V případě, že jsou v jednom nástupním místě méně než 4 cestující, může cestovní kancelář toto odjezdové místo zrušit nebo změnit zajištění dopravy klientů k zájezdu na veřejnou hromadnou dopravu (bus, metro, vlak) a bude klientovi navrácen případný příplatek na tzv. "svoz". V případě změny zajištění dopravy bude klientovi přiznána náhrada za změnu charakteru služby svoz, a to ve výši 50% ceny jízdného veřejnou hromadnou dopravou z místa potvrzeného na přihlášce do nejbližšího místa odjezdu. O neuskutečnění svozu bude klient informován v pokynech na zájezd a může volit mezi individuálním transferem a využitím nabídky CK. Změna služby svozu nezakládá nárok na jednostranné odstoupení od smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného stornopoplatku.