Rozšířené vyhledávání

Pouze LastMinute

Nacházíte se zde: Erika Tour > Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

V ceně našich zájezdů není cestovní pojištění ( = úrazové pojištění, léčebné výlohy atd.)

Pokud mají klienti zájem pojištění uzavřít v naší CK - tak nabízíme:

1) Pojištění u pojišťovny Allianz:

sazba dny dospělý 15 - 70 let děti do 15 let osoby nad 70 let
zóna 6 - Evropa kromě ČR se stornem 40.000 Kč
6MO10 10 356 Kč 356 Kč 356 Kč
6MO15 15 15 534 Kč 534 Kč 534 Kč
sazba dny dospělí 15 - 70 let děti do 15 let osoby nad 70 let

zóna 6 - Evropa kromě ČR se stornem 20.000 Kč
6MA4 4 138 Kč 138 Kč 138 Kč
6MA8 8 220 Kč 220 Kč 220 Kč
6MA10 10 274 Kč 274 Kč 274 Kč
6MA15 15 412 Kč 412 Kč 412 Kč
sazba dny dospělí 15 - 70 let děti do 15 let osoby nad 70 let

zóna 7 - celý svět kromě USA se stornem do 100.000 Kč
7MC15 15 1 642 Kč 1 642 Kč 1 642 Kč
7MC22 22 2 188 Kč 2 188 Kč 2 188 Kč
sazba dny dospělí 15 - 70 let děti do 15 let osoby nad 70 let

zóna 7 - celý svět kromě USA se stornem do 50.000 Kč
7M10 10 790 Kč 790 Kč 790 Kč
7M15 15 1 186 Kč 1 186 Kč 1 186 Kč

zóna 8 - celý svět kromě ČR se stornem do 100.000 Kč
sazba dny dospělí 15 - 70 let děti do 15 let osoby nad 70 let
8MC15 15 2 590 Kč 2 590 Kč 2 590 Kč

k uvedeným sazbám nelze sjednat připojištění zavazadel a připojištění rizikových sportů

Zóna 6 – Evropa kromě ČR, denní sazba včetně pojištění stornovacích poplatků (20tis. kč)
Sazebník - balíček

zóna 6 - se stornem 20.000 Kč
sazba dny dospělí děti do 15 let osoby nad 70 let
6CD 1 30 kč 30 kč 30 kč


Rozsah pojištění

Pojistná nebezpečí Pojistná nebezpečí Limity pojistného plnění Limity pojistného plnění
Pojištění léčebných výloh v zahraničí bez limitu
ambulantní lékařské ošetření bez limitu
léky a další zdravotnický materiál bez limitu
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez limitu
léčba, diagnostika a operace bez limitu
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR bez limitu
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného bez limitu
akutní zubní ošetření 10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného max. 5 dní/2000 Kč den
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí) 1 500 000 Kč
repatriace související s terorismem 1 500 000 Kč
Úrazové pojištění Úrazové pojištění Pojistná částka Pojistná částka
smrt následkem úrazu 200 000 Kč
trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky 400 000 Kč
denní odškodné za dobu nezbytného léčení 100 Kč/den
Pojištění zavazadel Pojištění zavazadel Pojištění Pojištění
všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného 20 000 Kč
na škodu na jedné věci 10 000 Kč
na všechny škody na cennostech 10 000 Kč
na jednu cennost 5 000 Kč
na všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 10 000 Kč
na jednu věc odcizenou z vozidla 5 000 Kč
na zpoždění letu od 7. hodiny 200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč
na zpoždění zavazadel od 7. hodiny 200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč
Pronájem náhradního sportovního vybavení Max. 1 000 Kč/den, max. 5 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění odpovědnosti za škodu
za škody na zdraví nebo usmrcením 2 000 000 Kč
za škody na jedné věci 1 000 000 Kč
škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví nebo usmrcení a na majetku 20 000 Kč
škody následné 100 000 Kč
spoluúčast 5 000 Kč/PU
Doplňkové asistenční služby Doplňkové asistenční služby
všechny škody z doplňkových asistenčních služeb 35 000 Kč
právní pomoc v zahraničí 35 000 Kč
náhradní pracovník 35 000 Kč
opatrovník 35 000 Kč
ztráta, odcizení, zničení dokladů 5 000 Kč
základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště 5 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků Pojištění stornovacích poplatků í stornovacích poplatků –podle zvolené varianty podle zvolené varianty podle zvolené varianty 20 000 Kč
40 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
spoluúčast 20 %2) pojištění TURISTA od České pojišťovny. Toto pojištění platí v Evropě, nebo ve světě - pozor, ne v Česku.

Územní platnost EVROPA 1 EVROPA 3 SVĚT 1 SVĚT 2
Typ cesty Turistika Turistika Turistika Turistika
Pojištění léčebných výloh 1.000.000 3.000.000 1.500.000 5.000.000
Úrazové pojištění Nezbytné léčení 20.000 20.000 20.000 40.000
Trvalé následky 200.000 200.000 200.000 400.000
Smrt úrazem 100.000 100.000 100.000 200.000
Pojištění za škodu občana Škody na zdraví 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000
Škody na věci 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000
Škody finanční 500.000 500.000 500.000 1.000.000
Pojištění cestovních zavazadel 10.000 20.000 10.000 50.000
Pojištění právní ochrany - 200.000 - 20.000
Pojištění zásahu horské služby - 500.000 - -
Pojištění STORNA 15.000 30.000 50.000 100.000
Pojištění nevyužité dovolené - 15.000 - 15.000
Pojištění přerušení cesty - 20.000 - 20.000
Pojistné za den (tuto částku násobte počtem dnů) 22 47 30 64
Pojistné za STORNO (tuto částku přičtěte) 75 196 250 650
Pozor: pojištění musí být složeno z obou částek

Přehled zájezdů

Oblíbené destinace

Oblíbená letoviska

Erika Tour
Špidlenova 442
513 01 Semily, ČR
Mobil: 604 366 379
Tel/Fax: 481 623 637
e-mail:

Aktuální informace z Erika Tour

středa 28. března 2012

Nový web spuštěn

Minulý týden jsme spustili nové webové stránky. Věříme, že se Vám budou líbit a s obsluhou budete spokojeni...
SLEVYAUTOBUSOVÁ DOPRAVA

kokoss - logo - male 


Penzion Erika ubytování v centru Semil

KLUB ERIKA - SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY:

SLEVY PRO STUDENTY A SENIORY


Partneři:

croc - logo

nair - logo 

CeSYS - systém pro cestovní agentury

Anchoice.cz