Rozšířené vyhledávání

Pouze LastMinute

Nacházíte se zde: Erika Tour > Autobusová doprava do Chorvatska

Autobusová doprava do Chorvatska

Autobusová doprava

CK Erika tour zajišťuje do Chorvatska vlastní autobusovou dopravu a také využívá partnerských společností v termínech od 5. 6. 2015 (cesta TAM) do 25. 9. 2015 (cesta ZPĚT) do a z pobytových míst.

Linka do Chorvatska je provozována moderními zájezdovými autobusy vybavenými klimatizací, WC, televizí s DVD a v průběhu cesty je možné zakoupit občerstvení.

Kontakt na dopravu: +420 481 623 637, e-mail: erika@erikatour.cz

Dispečink: +420 604 366 379

Cílová místa:

Střední Dalmácie – Duče, Omiš, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora, Igrane, Drvenik, Gradac, Brist a další. Cena dle nástupních míst v ČR 2.300 - 2.600 Kč.

Jižní Dalmácie – Ploče, Neum, Orebič, Perna a další. Cena dle nástupních míst v ČR 2.600 - 2.900 Kč.

Odjezdová místa z ČR

Nástupní místa bez příplatku: Liberec, Jablonec, Železný Brod, Turnov, Semily, Jičín, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Praha, Tábor, České Budějovice a další dle domluvy s CK.
 
Svozová nástupní místa s příplatkem – bus, tranzit nebo osobní auto Liberec 120,- Kč/os. , Jablonec nad Nisou 100,- Kč/os., Vrchlabí 120,- Kč/os., Jilemnice 100,- Kč/os., Nová Paka 120,- Kč/os., Jičín 120 Kč/os., Lomnice nad Popelkou 100 Kč/os., Hradec Králové 160,- Kč/os. Hořice 140, Kč/os.

Další nástupní místa po domluvě s CK na tel. 604 366 379.

Svozová trasa je zajištěna při min. počtu 4 klientů – při menším počtu klientů než 4 má CK právo určit klientům jiné nástupní místo.

Cena dopravy zahrnuje: Přepravu jedné osoby tam i zpět, přepravu jednoho zavazadla v zavazadlovém prostoru o hmotnosti max. 15-20 kg a jednoho příručního zavazadla o hmotnosti cca 5 kg. Slevy pro děti nejsou poskytovány (každá osoba včetně dětí musí mít vlastní sedačku). Přeprava zavazadel nad uvedené limity je možná pouze po předchozím objednání a potvrzení ze strany provozovatele dopravy. Zavazadla musí být označena štítkem se jménem klienta a místem pobytu.

Každý účastník má v autobuse předem přidělené místo dle zasedacího pořádku, se kterým bude seznámen při vstupu do autobusu. Dopravní společnost přihlíží na požadavky klientů, ale přesně požadovaná místa nemůže garantovat. Trasa i zasedací pořádek může být změněn při zpáteční trase podle potřeb dopravní společnosti. Všichni účastníci autobusové dopravy jsou povinni dbát pokynů řidičů nebo technického delegáta. Dopravní společnost si vyhrazuje právo vyloučit z autobusové dopravy podnapilé osoby, či osoby chovající se vulgárně vůči ostatním klientům, a to bez nároku na jakoukoli náhradu jízdného.

Důležité: přesný čas a místo odjezdu do Chorvatska obdrží klient spolu s jízdenkou nejpozději 5 dnů před odjezdem na adresu, přesný čas a místo odjezdu z Chorvatska obdrží klient do 12.00 hod. v den odjezdu formou sms na mobilní číslo uvedené ve smlouvě.

Doprava osob je realizována tzv. kyvadlovým způsobem, tzn., že cestující odjíždějí z uvedených nástupních míst v ČR do Chorvatska každý pátek v daných časech odjezdu (od oznámeného data zahájení provozu), a přijíždějí do Chorvatska v sobotu v průběhu rána a dopoledne, kde vystupují na výstupních místech uvedených v objednávce. Výstupní místa v Chorvatských letoviscích jsou stanovena dle požadavků objednavatele a možností provozovatele dopravy s přihlédnutím k technickým a časovým možnostem dopravy (dostupnost jednotlivých výstupních míst v Chorvatských letoviscích pro zájezdový autokar, zohlednění požadavků na plynulost a časové návaznosti dopravy). Výstupní místa v Chorvatsku jsou zároveň nástupními místy pro cestu zpět. Cesta zpět z Chorvatska do ČR je vždy realizována následující sobotu. Příjezd do ČR je každou neděli (do doby oznámeného data ukončení provozu) s výstupy na uvedených výstupních místech. Upozorňujeme, že v některých letoviscích nelze zajez až k ubytovacím kapacitám, kde se má klient hlásit k ubytování (jednosměrné ulice, úzké uličky, zákaz zastavení atd). V tom případě doporučujeme klientům využít služeb místní taxislužby.

Na jízdence jsou uvedena i ostatní nástupní místa na hlavní trase. Dodržujte, prosím, bezpodmínečně odjezdová místa, uvedená na přihlášce a potvrzená na Vaší jízdence!!!

Rozvozy a svozy v Chorvatsku od a k autokaru budou v případě potřeby realizovány minibusy či osobními vozy s ohledem na možnosti a dostupnost dopravy autokarem.

V autobusech nejsou průvodci, veškeré informace během cesty obdržíte od kvalifikovaných řidičů.

Vzhledem k tomu, že některé autobusy končí svoji trasu v jižní části Chorvatska, příjezd do některých středisek v severní části Dalmácie bývá v časných ranních hodinách. Cestovní kancelář není schopna tento fakt ovlivnit. Odjezdy autobusů z pobytových míst zpět do ČR bývají až ve večerních hodinách po povinném odpočinku řidičů.

Objednání a úhrada dopravy:

Objednávku dopravy provede objednatel za sebe nebo i za další osoby prostřednictvím objednávkového formuláře prezentovaného na www.erikatour.cz nebo telefonicky. V případě objednávky prostřednictvím formuláře, potvrdí dopravce objednateli jeho objednávku e-mailem a zašle mu potřebné informace a pokyny k úhradě. V případě telefonické objednávky zašle dopravce objednateli informace k dopravě a pokyny k úhradě prostřednictvím e-mailu nebo v listinné podobně prostřednictvím České pošty, čímž dopravce objednateli objednávku potvrdí, a zároveň požádá objednatele o potvrzení přijetí informace o zaplacení. Dopravce si vyhrazuje právo odmítnout realizaci dopravy pro objednatele, který za dopravu do určeného termínu nezaplatil.

Storno podmínky:

V případě storna ze strany cestujícího, vrací dopravce cestujícímu zaplacenou částku sníženou o storno poplatek, který činí v případě, že cestující provede storno jízdenky písemně do 30-ti dnů před odjezdem 500 Kč, od 30-ti do 20-ti dnů před odjezdem 50 % ceny stornované jízdenky, pokud bude storno provedeno písemně od 19-ti do 11-ti dnů před realizací dopravy - 70 %. Při stornu jízdenky 10 dnů a méně před realizací dopravy činí storno poplatek 100 % ceny stornované jízdenky. Změna v osobě cestujícího je možná, v tomto případě provede dopravce změnu cestující osoby bezplatně. Vyúčtování a vrácení celé či částečné úhrady snížené o storno poplatek provede dopravce bankovním převodem na bankovní účet klienta. 

DISPONUJEME ZAHRANIČNÍMI KVALITNÍMI BUSY. PODÍVEJTE SE NA NAŠI NABÍDKU.
 
Důležité informace k autobusové dopravě: zasedací pořádek tvoří dopravce před cestou tam i zpět. Klient může sedět při cestě tam na jiném místě než na cestě zpět. Doprava je non-stop s bezpečnostními a hygienickými přestávkami, vždy po 3 – 4 hodinách. Příjezd autobusu do některých středisek může být v časných ranních hodinách, vždy záleží na dopravní situaci během cesty.CK není schopna tento fakt ovlivnit. Odjezd autobusu na cestu zpět bývá až ve večerních hodinách, vždy po 9ti hodinovém odpočinku řidičů. V případě svozu je nutné počítat s přestupem do jiného autobusu nebo svozového auta. Nástupní místo na cestu zpět je stejné jako výstupní místo při cestě tam – pokud neurčí CK jinak. Časy a přesná místa odjezdu autobusu z ČR jsou klientovi vždy upřesněny v pondělí před pátečním odjezdem - tj. 5 dní předem. Časy odjezdů zpět z Chorvatska jsou upřesněna po té, co autobus dojede na místo určení. Tzn. v den odjezdu většinou po 10.té hodině. Přesný čas odjezdu upřesní klientům delegát, pokud v místě není, dostanou telefonní kontakt na dopravní dispečink a sami si odjezd ověří. Upozorňujeme klienty, že v některých letoviscích nelze zajet autobusem přímo k ubytovacímu zařízení, nebo k agentuře, kde se klient hlásí k ubytování (jednosměrné ulice, úzké uličky atd). Klient si s sebou může vzít zavazadlo o maximální hmotnosti do 20kg a do 5 kg příruční zavazado do busu. Těžší zavazadla může dopravce z přepravy vyřadit, nebo účtovat doplatek !! Objemná zavazadla, kola a balení vod není možné přepravovat.